Hip Hop Juniors / Youth Basic - Semester

Kursbeginn
Zeit
Kursdauer
Preis
Termin
Buchen
Di, 21.09.2021
16.00 Uhr
60 Minuten
199 EUR

Hip Hop Juniors / Youth Basic - Einstiegstermin

Kursbeginn
Zeit
Kursdauer
Preis
Termin
Buchen
Di, 30.11.2021
16.00 Uhr
60 Minuten
119 EUR

Hip Hop Juniors / Youth Advanced - Semester

Kursbeginn
Zeit
Kursdauer
Preis
Termin
Buchen
Di, 21.09.2021
17.00 Uhr
60 Minuten
199 EUR

Hip Hop Juniors / Youth Advanced - Einstiegstermin

Kursbeginn
Zeit
Kursdauer
Preis
Termin
Buchen
Di, 30.11.2021
17.00 Uhr
60 Minuten
119 EUR