Urban Dance Kids Basic - Semester

Kursbeginn
Zeit
Kursdauer
Preis
Termin
Buchen
Mi, 22.09.2021
15.30 Uhr
60 Minuten
199 EUR
Do, 23.09.2021
15.00 Uhr
60 Minuten
199 EUR

Urban Dance Kids Basic - Einstiegstermin

Kursbeginn
Zeit
Kursdauer
Preis
Termin
Buchen
Mi, 01.12.2021
15.30 Uhr
9 x 60 Minuten
119 EUR
Do, 02.12.2021
15.00 Uhr
9 x 60 Minuten
119 EUR

Urban Dance Kids / Junior Basic - Semester

Kursbeginn
Zeit
Kursdauer
Preis
Termin
Buchen
Di, 21.09.2021
13.50 Uhr
60 Minuten
199 EUR

Urban Dance Kids / Junior Basic - Einstiegstermin

Kursbeginn
Zeit
Kursdauer
Preis
Termin
Buchen
Di, 30.11.2021
13.50 Uhr
9 x 60 Minuten
119 EUR

Urban Dance Kids Advanced / Basic - Semester

Kursbeginn
Zeit
Kursdauer
Preis
Termin
Buchen
Do, 23.09.2021
16.00 Uhr
60 Minuten
199 EUR

Urban Dance Kids Advanced / Basic - Einstiegstermin

Kursbeginn
Zeit
Kursdauer
Preis
Termin
Buchen
Do, 02.12.2021
16.00 Uhr
9 x 60 Minuten
119 EUR

Urban Dance Kids Advanced - Semester

Kursbeginn
Zeit
Kursdauer
Preis
Termin
Buchen
Di, 21.09.2021
14.50 Uhr
60 Minuten
199 EUR

Urban Dance Kids Advanced - Einstiegstermin

Kursbeginn
Zeit
Kursdauer
Preis
Termin
Buchen
Di, 30.11.2021
14.50 Uhr
9 x 60 Minuten
119 EUR