Varena Mall Dance - Grundkurs

Kursbeginn
Zeit
Kursdauer
Preis
Termin
Buchen
Mi, 16.09.2020
20.30 Uhr
8 x 75 Minuten
99 EUR

Varena Mall Dance - Fortgeschrittener

Kursbeginn
Zeit
Kursdauer
Preis
Termin
Buchen
Di, 15.09.2020
20.30 Uhr
8 x 75 Minuten
99 EUR
Mi, 11.11.2020
20.30 Uhr
8 x 75 Minuten
99 EUR

Varena Mall Dance - Bronze

Kursbeginn
Zeit
Kursdauer
Preis
Termin
Buchen
Di, 10.11.2020
20.30 Uhr
8 x 75 Minuten
99 EUR
Mi, 20.01.2021
20.30 Uhr
8 x 75 Minuten
99 EUR

Varena Mall Dance - Silber

Kursbeginn
Zeit
Kursdauer
Preis
Termin
Buchen
Di, 15.09.2020
19.15 Uhr
8 x 75 Minuten
99 EUR
Di, 19.01.2021
20.30 Uhr
8 x 75 Minuten
99 EUR

Varena Mall Dance - Gold

Kursbeginn
Zeit
Kursdauer
Preis
Termin
Buchen
Di, 10.11.2020
19.15 Uhr
8 x 75 Minuten
99 EUR

Varena Mall Dance - Gold Star

Kursbeginn
Zeit
Kursdauer
Preis
Termin
Buchen
Mi, 16.09.2020
19.15 Uhr
8 x 75 Minuten
99 EUR
Di, 19.01.2021
19.15 Uhr
8 x 75 Minuten
99 EUR

Varena Mall Dance - Platinum

Kursbeginn
Zeit
Kursdauer
Preis
Termin
Buchen
Mi, 11.11.2020
19.15 Uhr
8 x 75 Minuten
99 EUR

Varena Mall Dance - Technik Kurs

Kursbeginn
Zeit
Kursdauer
Preis
Termin
Buchen
Mi, 20.01.2021
19.15 Uhr
8 x 75 Minuten
99 EUR