Varena Mall Dance - Grundkurs

Kursbeginn
Zeit
Kursdauer
Preis
Termin
Buchen
Mi, 15.09.2021
20.30 Uhr
8 x 75 Minuten
99 EUR

Varena Mall Dance - Fortgeschrittener

Kursbeginn
Zeit
Kursdauer
Preis
Termin
Buchen
Mi, 10.11.2021
20.30 Uhr
8 x 75 Minuten
99 EUR

Varena Mall Dance - Bronze

Kursbeginn
Zeit
Kursdauer
Preis
Termin
Buchen
Mi, 19.01.2022
20.30 Uhr
8 x 75 Minuten
99 EUR

Varena Mall Dance - Gold Star

Kursbeginn
Zeit
Kursdauer
Preis
Termin
Buchen
Mi, 15.09.2021
19.15 Uhr
8 x 75 Minuten
99 EUR

Varena Mall Dance - Platinum

Kursbeginn
Zeit
Kursdauer
Preis
Termin
Buchen
Mi, 10.11.2021
19.15 Uhr
8 x 75 Minuten
99 EUR

Varena Mall Dance - Technik Kurs - Level 1

Kursbeginn
Zeit
Kursdauer
Preis
Termin
Buchen
Di, 19.01.2021
19.15 Uhr
8 x 75 Minuten
99 EUR